ZONDER WINSTOOGMERK VERZORGEN WIJ DE GEHELE UITVAART.

MEDE DOOR ONZE UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

KIEZEN VEEL INWONERS VAN WAPENVELD VOOR ONZE UITVAARTVERENIGING.

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Wapenveld heeft op 23 januari 2014 het certificaat behorende bij de Nardus Gedragscode Uitvaartzorg ontvangen.
Deze gedragscode heeft als doelstelling het beheersen van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartzorg.

Met dit certificaat voldoet Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” Wapenveld aan de hoogste eisen.