ZONDER WINSTOOGMERK VERZORGEN WIJ DE GEHELE UITVAART.

MEDE DOOR ONZE UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

KIEZEN VEEL INWONERS VAN WAPENVELD VOOR ONZE UITVAARTVERENIGING.

“De Laatste Eer” maakt gebruik van de Gemeentelijke begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld. Deze begraafplaats voldoet aan alles wat je van een begraafplaats mag verwachten maar is vooral dichtbij huis. Begraven worden in een vertrouwde omgeving door vertrouwde mensen is een groot goed voor “De Laatste Eer”.

Op de begraafplaats zijn er vier soorten graven: een eigen graf, een urnennis, een kindergraf en een algemeen graf.

Type graf

Eigen graf:

Met een eigen graf bedoelen we een nieuw uit te geven of reeds aangekocht (en nog niet benut) eigen graf. Hierin mag worden begraven:

  • drie stoffelijke overschotten boven elkaar of;
  • twee stoffelijke overschotten boven elkaar en één asbus met de as van de overledene of;
  • één stoffelijk overschot en twee asbussen met de as van de overledenen of;
  • drie asbussen met de as van de overledenen.
  • Het stoffelijk overschot van een kind tot zes jaar mag mee begraven worden bij één van de vier bovenstaande mogelijkheden

Kindergraf

Per kindergraf mag één stoffelijk overschot van een kind of één asbus met de as van een overleden kind, tot de leeftijd van twaalf jaar, worden begraven. Dit mogen er twee zijn als het om kinderen uit één gezin gaat.

Algemeen graf

Een algemeen graf wordt gebruikt als de familie geen graf kan of wil kopen. Op een algemeen graf mogen geen voorwerpen worden geplaatst.

Urnennis of urnengraf 

In een urnennis in een urnenmuur (colombarium) of in een urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen, met of zonder urnen, worden bijgezet.