Logo

© 2008 Basis Software

 

Uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ Wapenveld
Home.Onze diensten.Aanmelden.Lidmaatschap.Verzekeren.Begraafplaats.Contact.Over ons.

Noaberplicht was voor 1925 in Wapenveld een vanzelfsprekende zaak. Buren konden op elkaar rekenen in voor- maar vooral in tegenspoed. Bij een sterfgeval verzorgden de noabers de uitvaart. Maar er ontstond een behoefte om naast de zogenaamde noaberplicht, die toen vrij algemeen was, een vereniging op te richten om de uitvoering van de begrafenissen een goed verloop te kunnen geven, zodat er voor de nabestaanden rust en zekerheid ontstond. Daarom werd in 1925 de begrafenisvereniging “De Laatste Eer” opgericht.

 

Ontstaan  van de uitvaartvereniging

In het eerste jaar waren er slechts 32 leden, maar de vereniging bestaat nu uit 1670 meerderjarige leden. De vereniging heet nu: Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”. Het bestuur telt 7 leden, verder heeft de vereniging 2 uitvaartverzorgers,  5 aflegsters en 8 dragers. De afgelopen 10 jaar varieerde het aantal uitvaarten van 35 tot 50 per jaar.

 

Vereniging nu

De vereniging heeft zich aangepast aan de sterk veranderde samenleving en vervult een belangrijke functie, welke ten dienste staat van de gehele plaatselijke gemeenschap. Deze dienstverlening gebeurt zonder onderscheid of afkomst van de overledene of nabestaanden.

De condoleantie en de uitvaarten worden meestal gehouden in de lokaliteiten van de plaatselijke kerken. Naast het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk te Wapenveld bevindt zich het mortuarium met een rouwkamer.

 

Uitvaartverzorging

Het bestuur

Dragers

Aflegsters

Al onze leveringen of anderszins geschiedt overeenkomstig algemene levensvoorwaarden gedeponeerd bij de KvK.  te Zwolle onder nummer: 08821968

 

Leveringsvoorwaarden

Uitvaartverzorgers